Політика конфіденційності


ПОЛІТИКА ОБРОБКИ
ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Ця Політика обробки і захисту персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт «Verus-test» (далі - Сайт), що розташований на домені https://verus-test.com (та його субдоменах), може отримати про користувача під час використання Сайту, його програм та продуктів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Адміністрація Сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені на управління Сайтом співробітники, які діють від імені ТОВ «МедБіоАльянс», які організовують і/або здійснюють обробку Персональних даних, а також визначають цілі обробки Персональних даних і дії (операції) з ними.

1.2. «Персональні дані» - інформація, яка прямо або побічно відноситься до фізичної особи (суб'єкта Персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» - дія (операція) або ряд дій (операцій), що здійснюються з Персональними даними (з/без використання засобів автоматизації), включно зі збором, систематизацією, записом, накопиченням, зберіганням, оновленням та (або) зміною, вилученням, використанням, передачею (наданням, поширенням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням Персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання особами, що отримали доступ до Персональних даних, вимога не допускати їхнє поширення без згоди суб'єкта Персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.5. «Сайт Verus-test» - це сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою (URL): https://verus-test.com, а також на субдоменах.

1.6. «Субдомени» - це сторінки або їх сукупність, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту «Verus-test», а також інші тимчасові сторінки, що належать Сайту.

1.7. «Користувач Сайту» (далі - Користувач) - особа, що має доступ до сайту «Verus-test» через мережу Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти Сайту.

1.8. «Cookies» - фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу  пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку веб-сайту.

1.9. «IP-адреса» - унікальна адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до Сайту.

1.10. «Товар» - продукт, який Користувач замовляє через Сайт.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Сайту Користувачем передбачає згоду з Політикою конфіденційності компанії «МедБіоАльянс» і Політикою обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити користуватися Сайтом.

2.3. Політика конфіденційності застосовується до сайту «Verus-test». Сайт не несе відповідальності за інші сайти, на які Користувач може перейти через зовнішні посилання на сайті «Verus-test».

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність наданих Користувачем Персональних даних.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Політика конфіденційності зобов'язує Адміністрацію не розголошувати Персональні дані і забезпечувати захист Персональних даних, наданих Користувачем на запит Адміністрації або Сайту.

3.2. Персональні дані, що обробляються в рамках Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на Сайті і містять у собі таку інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адресу доставки Товару (за необхідності);

3.2.5. компанію та її адресу, місце проживання (за необхідності).

3.3. Сайт захищає Дані, які передаються під час відвідування сторінок автоматично:

 

- IP адресу;

- інформацію з cookies;

- інформацію про браузер;

- час доступу;

- реферер (адресу попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може унеможливити доступ до частин Сайту, які передбачають авторизацію.

3.3.2. Сайт збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується для виявлення, запобігання, і вирішення можливих технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не згадується вище (браузери, що використовувались, історія відвідувань, операційні системи і т.д.), підлягає належному зберіганню та нерозголошенню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. Політики конфіденційності ТОВ «МедБіоАльянс».

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Ідентифікація Користувача для оформлення замовлення та інших дій.

4.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних Сайту.

4.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, у тому числі відправлення повідомлень, запитів про використання Сайту, надання послуг Компанії та обробка запитів Користувача.

4.4. Визначення місцезнаходження Користувача для запобігання шахрайству та забезпечення безпеки.

4.5. Підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем.

4.6. Створення облікового запису для використання певних частин Сайту, у разі згоди Користувача.

4.7. Інформування Користувача електронною поштою.

4.8. Надання Користувачеві технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

4.9. Надання Користувачеві спеціальних пропозицій (за його згоди), актуальної цінової інформації, новин та інших відомостей від імені компанії ТОВ «МедБіоАльянс».

4.10. Здійснення рекламної діяльності за згоди Користувача.

5. ТЕРМІНИ І СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка Персональних даних Користувача здійснюється без тимчасових обмежень будь-яким законним способом, у тому числі з/без використання автоматизації.

5.2. Користувач погоджується, що Адміністрація має право передавати Персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку (у тому числі електронним), операторам електрозв'язку, виключно з метою виконати замовлення Користувача, оформленого на Сайті.

5.3. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим державним органам тільки на підставі і в порядку, що встановлені законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація має право не інформувати про це Користувача.

5.5. Компанія ТОВ «МедБіоАльянс» вживає необхідних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, зміни, знищення або блокування, поширення, копіювання, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає заходів для запобігання збиткам та іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням Персональних даних Користувача.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Користувача:

6.1.1. Приймати рішення про надання Персональних даних Сайту та дозволу на їх обробку.

6.1.2. Оновлювати та доповнювати надану інформацію про Персональні дані у разі їхньої зміни.

6.1.3. Отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки Персональних даних Користувача у разі відсутності законодавчого обмеження. Користувач може просити Адміністрацію уточнити його Персональні дані, блокувати або знищити їх у разі, якщо вони є неповними, неточними, застарілими, незаконно отриманими або не є необхідними для здійснення заявленої мети обробки, а також вжити запобіжних заходів для захисту своїх прав.

6.2. Обов'язки Адміністрації:

6.2.1. Використовувати Персональні дані виключно для цілей, що перераховані в п. 4 Політики конфіденційності.

6.2.2. Зберігати конфіденційну інформацію в таємниці, не розголошувати її без згоди Користувача, а також не продавати, не обмінювати, не публікувати і не розголошувати іншими способами Персональні дані Користувача, за винятком ситуацій, описаних в п.п. 5.2 і 5.3. Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності Персональних даних Користувача в діловому обороті.

6.2.4. Блокувати Персональні дані Користувача у разі, якщо Користувач зробить запит про це, або у разі, якщо це зробить його законний представник або уповноважений орган щодо захисту прав суб'єктів персональних даних, на період перевірки у разі виявлення недостовірних Персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання щодо захисту Персональних даних, несе відповідальність перед Користувачем відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. Політики конфіденційності.

7.2. У разі розголошення або втрати Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо Конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення Адміністрацією.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, не обмежуючись перерахованим, включно з повною відповідальністю за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач погоджується, що відповідальність за всю інформацію (у тому числі за файли з даними, тексти і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини Сайту, несе особа, що надала інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, яка надана йому у вигляді частини Сайту, може бути інтелектуальною власністю, права на яку захищені і належать іншим особам, партнерам або рекламодавцям, що розміщують цю інформацію на сайті компанії ТОВ «МедБіоАльянс». Користувач не може вносити зміни, передавати в оренду або позику, поширювати, продавати або створювати похідні матеріали на основі Наповнення (повністю або частково), за винятком випадків, коли ці дії були дозволені шляхом підписання окремої письмової угоди з власниками Наповнення.

7.6. Поширення текстових матеріалів (публікацій, статей, що знаходяться у вільному публічному доступі на Сайті) допускається за умови посилання на Сайт.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду або збитки, нанесені Користувачу в результаті збою, видалення або неможливості збереження будь-якого Наповнення та інших комунікаційних даних, що містяться на Сайті або переданих через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, що сталися через використання або неможливість використання Сайту і його сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; дій будь-якої третьої особи на Сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на Сайті, включно з інформацією, захищеною авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення суперечки між Користувачем і Адміністрацією, Користувач зобов'язаний пред'явити письмову претензію Адміністрації (пропозиція в письмовому або в електронному вигляді про добровільне врегулювання суперечки) до звернення з позовом до суду.

8.2. Після отримання претензії одержувач упродовж 30 календарних днів із дня отримання претензії повинен повідомити заявника про результати її розгляду (письмово або в електронному вигляді).

8.3. У разі недосягнення угоди між сторонами суперечка буде передана на розгляд суду.

8.4. До Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація має право вносити зміни до чинної Політики конфіденційності без згоди і повідомлення про це Користувача.

9.2. У разі змін нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо Політики конфіденційності можна повідомляти за адресою: info@medbio.com.ua.

10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Державна реєстрація баз Персональних даних здійснюється відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист персональних даних».

 

Оновлено: 23 березня 2020 року

м. Київ, ТОВ «МедБіоАльянс»