Угода користувача


Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту https://verus-test.com (далі — «Сайт»), а також порядок здійснення, оплати і доставки замовлення.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. «Адміністрація Сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені на управління Сайтом співробітники, які діють від імені ТОВ «МедБіоАльянс».


1.2. «Сайт Verus-test» - це сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою (URL): https://verus-test.com, а також на субдоменах.

1.3. «Користувач Сайту» (далі - Користувач) - особа, що має доступ до сайту «Verus-test» через мережу Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти Сайту, здійснює на Сайті замовлення.


1.4. «Товар» - продукт, який Користувач замовляє через Сайт.


2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди. 

2.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач погоджується не чинити дій, що можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

3.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту потрібне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

3.3. Під час цитування матеріалів Сайту, у тому числі авторських творів, що охороняються, обов'язково додавати посилання на Сайт.

3.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогами законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі і моральності.

3.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті. 

3.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на зовнішніх сайтах або отриманими через них, ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

3.7. Користувач приймає положення про те, що усі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден із тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має ніяких зобов'язань у зв'язку з розміщеною рекламою.4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


4.1. Користувач має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті і наявний.


4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.


4.3. У разі відсутності Товару на складі, Адміністрація зобов'язана довести це до відома Користувача (по телефону або через електронну пошту).


4.4. У разі відсутності Товару Користувач має право замінити його, відмовитися від даного Товару, анулювати замовлення.


5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ


5.1. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок компанії: онлайн або у банківському відділенні.


5.2. У разі ненадходження коштів Адміністрація залишає за собою право анулювати замовлення.


6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


6.1. Доставка Товарів, придбаних на Сайті, здійснюється до складів служби доставки, де і видаються замовлення.


6.2. Доставка товару здійснюється за рахунок Користувача.7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ


7.1. Згідно з чинним законодавством України, повертати можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості. Для цього необхідно пред’явити розрахунковий документ на їхнє придбання. У такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.


7.2 Факт неналежної якості підтверджується документами:


- висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією.


- розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. 

8.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків зі спільної діяльності, стосунків особистого найму або будь-яких інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

8.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не передбачає визнання недійсними інших положень Угоди.

8.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення ким-небудь із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права пізніше вчиняти відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ОЗНАЙОМЛЕНИЙ З УСІМА ПУНКТАМИ ЦІЄЇ УГОДИ І БЕЗУМОВНО ПРИЙМАЄ ЇХ.